Ada JALAN yang disangka orang LURUS,TETAPI ujungnya menuju MAUT atau SESAT.

Seperti yang Tertulis dalam Amsal 14:12.
Yaitu: Ajaran Kristen yang mereka sangka Lurus,padahal sebenarnya Adalah ajaran Yang Sesat yang akan membawa mereka menuju NERAKA☜!!,

——-!!

Gambar

Jalan lurus yang sesungguhnya yaitu menyembah kepada Allah yang Maha Esa.
Bukan 2 Apalagi 3.

Jalan yang LURUS itu seperti:
———-!!
Seperti Menyembahnya Nabi adam kepada Allah.
Seperti Menyembahnya Nabi Nuh kepada Allah.
Seperti Menyembahnya Nabi Ibrahim kepada Allah.
Seperti Menyembahnya Nabi Daniel kepada Allah.
Seperti Menyembahnya Nabi Musa kepada Allah.
Seperti Menyembahnya Nabi Harun kepada Allah.
Seperti Menyembahnya Nabi Daud kepada Allah.
Seperti Menyembahnya Nabi Sulaiman kepada Allah.
Seperti Menyembahnya Nabi Yosua kepada Allah.
Seperti Menyembahnya Nabi Yehezkiel kepada Allah.
Seperti Menyembahnya Nabi Yesus/Isa As (bukan yg disalib Terkutuk) kepada Allah.
Dan
Seperti Menyembahnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah.
———————— ————
Semua Nabi Menyembah dan Bersujud kepada Allah yang Maha Esa.
ITULAH JALAN YG LURUS.!
________________ __________

Nabi Adam Bersujud kepada Allah.
Nabi Nuh Bersujud kepada Allah.
Nabi Ibrahim Bersujud kepada Allah.
Nabi Daniel Bersujud kepada Allah.
Nabi Musa Bersujud kepada Allah.
Nabi Harun Bersujud kepada Allah.
Nabi Daud Bersujud kepada Allah.
Nabi Sulaiman Bersujud kepada Allah.
Nabi Yosua Bersujud kepada Allah.
Nabi Yehezkiel Bersujud kepada Allah.
Nabi Yesus/Isa As ( Bukan yang Disalib ) Bersujud kepada Allah.
Nabi Muhammad SAW Bersujud kepada Allah.

———————— ————
Semua Nabi Menyembah dan Bersujud kepada Allah yang Maha Esa.
ITULAH JALAN YANG BENAR!
Dan
ITULAH JALAN YANG LURUS.!
________________ _________

@_@
Namun,ditengah jalan ada yang MEMBENGKOKAN Jalan yang Lurus itu.
Yaitu “Paulus Sinabi Palsu atau SiAntiChrist itu!!!
!!!

Paulus Orang farisi si Ahli Taurat itu telah merusak ajaran yang menyembah kepada 1 Tuhan menjadi ajaran SESAT yang menyembah 3 tuhan/trinitas!

Paulus sifarisi munafik itulah yang mengajarkan manusia” bodoh untuk menyembah Yesus.
Maka Jalan yang dulu LURUS itu,kini telah BERUBAH menjadi BENGKOK ;( ….
Tetapi mereka ( umat Kristen ) menyangkanya tetap Lurus…..!

Ajaran Tauhid yang menyembah satu (Esa/1) Tuhan itu kini telah bercabang menjadi 3 tuhan.
Maka dengan cabang-cabang itulah banyak manusia menjadi bingung,Gila dan bahkan Tersesat karenanya!

Sungguh tepatlah ayat ini.

Ada jalan yang disangka orang lurus,TETAPI ujungnya menuju maut.(SESAT/menyekutukan Allah).
Amsal 14:12

——————–!!
———–!!
—-!!
-!!

Semoga Allah SWT memberikan HidayahNya kepada umat Kristen yang mau berfikir untuk kembali kejalan yang LURUS (((( ISLAM )))). . . . .

Yaitu hanya menyembah kepada Tuhan YME.( Allah ).
Sebagaimana yg telah diajarkan oleh Para Nabi” Utusan Allah seperti yang tertulis diatas.

Semoga semakin Hari akan semakin banyak diantara umat Kristen yang mau berbesar hati untuk Berfikir dalam mencari kebenaran hingga mereka menemukan Islam.

Semoga umat Kristen mau membuang rasa Kebencianya kepada Islam yang Berlebihan itu,agar mereka mampu melihat cahaya-cahaya kebenaran dari agama Islam.

A
M
iii
N

Amin ya Rabbal Alamin.
________________________ !!!!!!!

.
.
.
.
.
.

“Sesungguhnya agama (yang diridhai)
disisi Allah hanyalah Islam. Tiada
berselisih orang-orang yang telah diberi Al
Kitab kecuali sesudah datang
pengetahuan kepada mereka, karena
KEDENGKIAN (yang ada) di antara mereka.
Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat
Allah maka sesungguhnya Allah sangat
cepat hisab-Nya.”
(Qs Ali-I’mran ayat 19)

Pada hari ini telah Kusempurnakan
untuk kamu agamamu, dan telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah
Ku-ridhai Islam itu jadi agama
bagimu…”
(Qs Al-Maidah ayat 3)
————- —————–!!

Tidak akan diterima oleh Allah agama selain Islam:
——–!!

“Barangsiapa mencari agama selain
agama Islam, maka sekali-kali TIDAKLAH
akan diterima (agama itu) daripadanya,
dan dia di akhirat termasuk orang-orang
yang RUGI.”
(Qs Ali-Imran ayat 85)

Berkata Isa:
Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah JALAN YANG LURUS .
(Qs Maryam 19:36)

Katakanlah: “Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik”.

Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)?
(Qs Al-Anbiyaa 21:21)

Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ‘Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.
(Qs Al-Anbiyaa 21:22)

Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai.
(Qs Al-Anbiyaa 21:23)

Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain-Nya? Katakanlah: “Unjukkanlah hujjahmu! (Al Qur’an) ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku”. Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling.
(Qs Al-Anbiyaa 21:24)

Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku”.
(Qs Al-Anbiyaa 21:25)

Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling dari padanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; dan kendatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.
(Qs Al-Kahfi 18:57)

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah(beribadah) kepada-Ku.
(QS. Az-Dzariyat: 56)

Janganlah kamu adakan tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah).
(Qs Al-israa’ 17:22)

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia
(Qs Al-israa’ 17:23)

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.
(Qs Al-israa’ 17:24)

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.
(Qs Al-israa’ 17:25)

Katakanlah: “Jikalau ada tuhan-tuhan di samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ‘Arsy”.
(Qs Al-israa’ 17:42)

Katakanlah: “Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya.”
(Qs Al-israa’ 17:56)

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.
(Qs Al-israa’ 17:57)

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan MENGAMPUNI mereka tentang DOSA-DOSA mereka yang sudah lalu; dan JIKA mereka kembali lagi. Sesungguhnya akan Berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu “.”
(QS Al-Anfaal 8:38)

“Katakanlah, “Hai hamba-hamba Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu BERPUTUS ASA dari RAHMAT Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(Qs Az-Zumar 39:53)

Dan Dialah Allah Yang Maha Pengampun lagi Maha Mencintai.
(Qs Al-Buruuj ayat 14)

(Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.
(Qs Al-israa’ 17:71)

Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).
(Qs Al-israa’ 17:72)

Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadaNya, dan Allah adalah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Qs Al-Maidah ayat 74)
.
.
.
.

 مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ
(Qs Maryam 19:35)
Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: “Jadilah”, maka jadilah ia”.

Gambar

.
.
.
.
______________________________________________________________)* *(▒▒ `°•.¸¸.•°` `°•.¸°•.¸¸.` `°•.¸¸.•°“°“°°•.¸¸.•°` `•°“°°••° ░░)*”

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ
(Qs Al-Hajj 22:1)
Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat).

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
(Qs Al-Hajj 22:2)
(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ
(Qs Al-Hajj 22:3)
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang jahat,

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ
(Qs Al-Hajj 22:4)
yang telah ditetapkan terhadap syaitan itu, bahwa barangsiapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya, dan membawanya ke azab neraka.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ
(Qs Al-Hajj 22:5)
Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah(Asal Manusia:Nabi Adam As), kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging YANG sEMPURNa KEJADIANYA dan yang TIDAK sEMPURNa ,agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(Qs Al-Hajj 22:6)
Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang haq dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ
(Qs Al-Hajj 22:7)
dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(Qs At-Taghaabun 64:2)
Dia-lah yang menciptakan kamu maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mu’min. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
(Qs At-Taghaabun 64:3)
Dia menciptakan langit dan bumi dengan haq
. Dia membentuk rupamu dan dibaguskanNya rupamu itu dan hanya kepada Allah-lah kembali(mu).

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
(Qs At-Taghaabun 64:4)
Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً
(Qs Al-israa’ 17:25)
Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً
(Qs An-Nisaa 4:174)
Hai MANUSIA, sesungguhnya telah datang kepadamu BUKTI KEBENARAN dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mu’jizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Qur’an).☜

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ
(Qs Maryam 19:36)
Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian.Ini adalah jalan yang LURUS.
______________________________________________( *
________________)* *( `°•.¸¸.•°` `°•.°•.¸°•.¸¸.` `°•.¸°•.¸¸.` `°•.¸¸.•°“°“°°•.¸¸.•°` `•°“°°••° ░░)*”
__________________)* ______________________________________________________________)* *( `